Rodinný výletík na Tomášovský výhľad (Ďurkovec – Tomášovský výhľad – Pod Tomášovským výhľadom – Biely potok – Lesnica ústie – Čingov – Ďrukovec, tracklog.

Tomašák dnes.

Tomášovský výhľad od Prielomu Hornádu.

Spišský Štvrtok z polohy Pod Tomášovským výhľadom. V popredí Letanovce.

Ústie Bieleho potoka.