Verona sa nachádza na oddávna strategickom mieste, kde rieka Adiža (tal. Adige) vstupuje z Álp do Pádskej nížiny. V meste začínala hlavná cesta spájajúca Taliansko z Nemeckom cez Brennerský priesmyk a vo faktickm význame aj južnú Európu so severnou. V staroveku pravidelne tiahli Rimania popri Adiži do Germánie, aby ich v stredoveku nahradili opačným smerom vojská rímskonemeckého cisára.

My sme sem pritiahli z feraty pri Drene. Pred Veronou sme prešli cez mestečko s povedomým názvom Bussolengo. Aha! Tu bol odídený do vyhnanstva aj v 21. storoči nechcený arcibiskup Bezák z Trnavy.

Samotná Verona má čo ponúknuť minimálne na celý deň.

Aréna (tal. Arena di Verona) je zachovalý rímsky amfiteáter z 1. storočia v centre mesta. Z rovnakého obdobia pocháídza aj slávnostná brána Arco dei Gavi pri hrade Castelvecchio. Kedysi sa v nej zabávalo 30 tisíc občanov Ríma. Dnes slúži hudobným akciám pre 15 tisíc návštevníkov. Koloseum je koloseum, ale tiež veľká paráda.

Detail stĺporadia Arény v noci.

Porta Borsari bola za rímskych časov vstupnou bránou do mesta. 

Typická ulica vo Verone zaliata lúčami zapadajúceho slnka.

Centrálne trhové námestie Piazza delle Erbe s fontánou Madonny zo 14. storočia. Vpravo gotická budova  Casa dei Mercanti.

Nádherná budova na Piazza delle Erbe.

Palazzo Maffei na Piazza delle Erbe pôvodne z 15. storočia s barokovou nadstavbou. Na streche sochy 6 božstiev – Herkules, Jupiter, Venuša, Merkúr, Apollo a Minerva.

Katka vo veronskej katedrále.

Zvonica pri katedrále (tal. Cattedrale Santa Maria Matricolare, Duomo di Verona) z 12. storočia. V interiéri výrazné moderné prestavby.

Strop hlavnej lode dominikánskeho kostola Sant’Anastasia.

Hradby mestskej citadely.

Hrad Castelvecchio, symbol moci mestskej dynastie Scaligerovcov.

Castlevecchio bol postavený na brehu Adiže v druhej polovici 14. storočia. Chránil vstup do mesta cez most.

Most Castlevecchio (tal. Ponte di Castel Vecchio) dal postaviť pán mesta Cangrande II della Scala  v rokoch 1354 až 1356. Vo svojej dobe mal najdlhší oblúk na svete 48.7 metra pri celkovej dĺžke 120 metrov.