Reichsabtei Wiblingen

Ríšský kláštor vo Wiblingene založili grófi z Kirchbergu už v roku 1093, keď pozvalí benediktínov z kláštora sv. Blažeja v Čiernom lese.

Na zábere dve nedokončené veže kostola z 18. storočia. Vľavo vidno časť budov kasární z 19. storočia. Dnes areál využíva univerzita v Ulme.

Reichsabtei Wiblingen - Interior

Ako je zvykom v Bavorsku a Švábsku, opäť všade pre mňa nudné baroko.

Wiblingen - Legal drugs

Kláštorná lekáreň.

Wiblingen kloster - 1630

Wiblingenský kláštor v roku 1630.

Reichsabtei Wiblingen plan

Plán kláštora vo Wiblingene.

Ulm a okolie, 19.5.2014