Soľné bane vo Vieličke pod Krakovom sú v prevádzke od stredoveku až podnes. Fasicnujúci interiér soľných baní neskazí ani všadeprítomná komercionalizácia. Profesor J. R. R. Tolkien si ani nemusel vymýšľať, keď opisoval bane Moria v Stredozemí. Stačilo mu navštíviť Vieličku a popísať, čo videl. Lopotných baníkov ničiacich si zdravie v podzemí celý krátky život, rozľahlé siene, pasáže z traverzami, voda, dômyselné banské mechanizmy. Všetko ako na dlani,

Kaplnka sv. Kunigundy Uhorskej (poľsky Święta Kinga) sa nachádza vyše 100 metrov pod zemou. Dych berúci priestor s mierami 54, 18 a 12 metrov. Na konci sa nachádza oltár sv. Kunigundy, ktorá spolu so svojim manželom Boleslavom V. Hanblivým zložila sľub čistoty, čo je zvláštne, keďže manželstvo nebolo naplnené a teda vlastne z cirkevného hľadiska neplatné. V kaplnke sa nachádza aj socha všadeprítomného prvého poľského pápeža Jána Pavla II. Všetky sochy sú vyrobené z kamennej soli.

Vodné jazero v Komore Baracza.

Detail dreveného zabezpečenia v komore Drozdowice.

Komora Józefa Piłsudskiego bola rozdelená na dve časti spojené vodným tunelom. Vpravo socha patróna utopencov Sv. Jána Nepomuckého z Nepomuku.

Komora Michałowice.

Najvyššia komora Stanisława Staszica ma výšku až 50 metrov. Výťahom sa dá dostať na hornú galériu.

Pre deti sú každú chvíľu pripravené atrakcie v podobe postáv z kamennej soli. Dospelí si zatiaľ môžu oddychnúť na lavičkách.

Výťah.

Pasáž.

Detail ručného razenia soli v chodbe aj so soľnou žilou.

Soľ a voda.

Na záver prehliadky môžete nakúpiť suveníry zo soli a jantáru. Najesť sa v podzemných bufetoch alebo reštaurácii, aby ste následne vyfárali rýchlovýťahom na zemský povrch.

Mapa najznámešej turistické trasy v soľných baniach Vielička.

Župný zámok bol sídlom komorského grófa vo Vieličke.

3D model Župného zámku vo Vieličke.

Krakov 2017