Zvolenské hradby

Hradby kráľovského mesta Zvolen, kde pekne vidno rozdiel medzi zrekonštruovanou a pôvodnou časťou. Konkrétny úsek luxemburgovských hradieb postavených v 15. storočí sa nachádza v parku inžiniera Štefana Višňovského.