Jerez de la Frontera
Jerez de la Frontera - Alcazar


Alcazár v meste Jerez de la Frontera je maurská pevnosť z 11. storočia, ktorú vybudovali vládcovia malého sunitského kráľovstva v neďalekom Arcos de la Frontera.

Jerez de la Frontera - San Salvador


Prazvláštny mix slohov na katedrále San Salvador nás mal pripraviť na vrchol extrému v Córdobe.

Andalúzia 2013