Prvý prázdninový deň. Celá rodinečka posilnená o Sveťa sme sa vybrali do Zamaguria. Doobeda lialo. Dobre nám vpadla vhod prehliadka utajenej expozície v infocentre Pieninského národného parku spolu s menovcom nášho prezidenta. Veľmi pekne urobené, vidno v tom naliate peniaze z Európskej únie. Potom už nasledoval splav na rafte od kempu Pltník na začiatku Červeného Kláštora po ústie Lesníckeho potoka. Deti spokojnosť, čo viac si priať, tracklog.