Výletík na Veľkú Svišťovku (2037 m.n.m., tracklogrodinné fotky). Z vrcholu, resp. je to vlastne  prvá nevýrazná vyvýšenina v rázsoche Lomnického štítu. Dole Chata pri Zelenom plese.

Lanovka v jesenných hmlách nad žľabom Kartárik, ktorý spadá z Lomnického sedla do Skalnatej doliny.