Kostolec pri Ducovom

Veľmožský dvorec Kostolec pri Ducovom z čias Veľkej Moravy s odkrytou rotundou z 9. storočia na úpätí Považského Inovca. Z hradiska vidno hrad Tematín.

Hubina

Dedina Hubina v peknom udolí, no v tesnej blízkosti vápenky. Cez Ducové a Hubinu vedie náučný chodník do Nitrianskej Blatnice, spájajúci tak oba známe veľmožské dvorce z 9. st.