Declinatio prima

Skloňovanie prvé (Dēclinātīo prīma)

fēmina, ae, f.

[table id=4 /]

Poznámky

  • Podstatné mená zakončené v nominatíve na -a a v genitíve na -aefēminīna, f.
  • Mužské mená ako napríklad poēta, agricola zakončené na -a, -aemasculīna, m.
  • Adjektíva (prídavné mená) zakončené na -a (bona domina), -ae (bonae dominae) sa skloňujú podľa prvej deklinácie ako fēminīna, f.
Show CommentsClose Comments

Leave a comment

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.