Declinatio secunda

Skloňovanie druhé (Dēclinātīo secunda)

domin-us, ī, m.

[table id=8 /]

verb-umī, n.

[table id=13 /]

Poznámky

  • Podstatné mená vo vzore dominus resp. servus majú ako jediné v 5. páde (vocativus) inú koncovku domin-e!, serve-e!
  • Podstatné mená zakončené v nominatíve na -er (-r) a v genitíve na -rī sú masculīna,  sa skloňujú podľa vzoru dominus a vokatív (5. pád) sa rovná nominatívu! Všetky podstatné mená zakončené v nominatíve na -um su neutrá.
  • Mená mužských osôb, národov a riek sú masculīna. 
  • Mená miest, krajín a stromov sú fēminīna.
  • Adjektíva (prídavné mená) zakončené na -us (bonus amīcus), -um (bonum *) sa skloňujú podľa druhej deklinácie.
Show CommentsClose Comments

Leave a comment

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.