Dictionarium – Coniugatio prima

 1. illustrō, ās, āre osvetľujem
 2. imperō, ās, āre rozkazujem, kážem
 3. incitō, ās, āre povzbudzujem, poháňam
 4. interrogō, ās, āre spytujem sa , opytujem sa
 5. irrigō, ās, āre zvlažujem, zavodňujem
 6. labōrō, ās, āre pracujem, robím
 7. laudō, ās, āre chválim
 8. levō, ās, āre zmierňujem
 9. monstrō, ās, āre ukazujem
 10. mutō, ās, āre mením
 11. narrō, ās, āre rozprávam
 12. obtemperō, ās, āre počúvam, som poslušný (s datívom)
 13. ōrnō, ās, āre ozdobujem
 14. orō, ās, āre prosím, modlím sa
 15. parō, ās, āre pripravujem
 16. peragrō, ās, āre prechádzam, precestúvam
 17. portō, ās, āre nosím, vozím, dopravujem
 18. probō, ās, āre dokazujem
 19. propeō, ās, āre ponáhľam sa
 20. pugnō, ās, āre bojujem
 21. recreō, ās, āre osviežujem
 22. sacrificō, ās, āre obetujem
 23. salutō, ās, āre pozdravujem
 24. servō, ās, āre zachovávam, chránim
 25. spérō, ās, āre dúfam
 26. turbō, ās, āre búrim (niečo), mútiť
 27. ūsūrpō, ās, āre užívam
 28. vastō, ās, āre ničím, devastujem, pustoším
 29. vocō, ās, āre volám
Show CommentsClose Comments

Leave a comment

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.