Dictionarium – Declinatio prima

Feminina

 1. galea, ae, f. prilba
 2. glōria, ae, f. sláva
 3. hasta, ae, f. oštep
 4. hōra, ae, f. hodina
 5. industria, ae, f. pracovitosť, usilovnosť
 6. inertia, ae, f. lenivosť
 7. invidia, ae, f. závisť
 8. lingua, ae, f. jazyk
 9. iniūria, ae, f. bezprávie, krivda
 10. īnsula, ae, f. ostrov
 11. iūstitia, ae, f. spravodlivosť
 12. lōrica, ae, f. brnenie, pancier
 13. lūna, ae, f. mesiac
 14. magistra, ae, f. učiteľka
 15. māchina, ae, f. stroj (obliehací)
 16. memoria, ae, f. pamäť
 17. mēnsa, ae, f. stôl
 18. miseria, ae, f. bieda, nešťastie
 19. modestia, ae, f. škol
 20. nātura, ae, f. príroda, prirodzenosť
 21. parsimōnia, ae, f. šetrnosť, sporivosť
 22. patientia, ae, f. trpezlivosť
 23. patria, ae, f. vlasť, otčina
 24. poena, ae, f. trest
 25. porta, ae, f. brána
 26. potentia, ae, f. moc
 27. praeda, ae, f. korisť
 28. procella, ae, f. búrka
 29. puella, ae, f. dievča
 30. pugna, ae, f. boj, bitka
 31. rēgina, ae, f. kráľovná
 32. sagitta, ae, f. šíp
 33. schola, ae, f. škola
 34. sapientia, ae, f. múdrosť
 35. sententia, ae, f. myšlienka, mienka
 36. silva, ae, f. hora, les
 37. stella, ae, f. hviezda
 38. terra, ae, f. zem, krajina
 39. umbra, ae, f. tôňa, tieň
 40. via, ae, f. cesta
 41. vīnea, ae, f. vinohrad, vinica
 42. viola, ae, f. fialka
 43. vīta, ae, f. život
 1. Graecia, ae, f. Grécko
 2. Italia, ae, f. Taliansko
 3. Rōma, ae, f. Rím

Masculinum

 1. incola, ae, m. obyvateľ
 2. nauta, ae, m. lodník, plavec
 3. poēta, ae, m. básnik
 1. Persae, ārum, m. Peržania
 2. Scythae, ārum, m. Skýti
Show CommentsClose Comments

Leave a comment

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.