Dictionarium – Declinatio secunda

Feminina

 1. pōpulus, ī, f. topoľ
 2. Rhodus, ī, f. Rodos

Masculinum

 1. gladius, rī, m. meč
 2. hortus, ī, m. záhrada
 3. liber, brī, m. kniha
 4. lūdus, ī, m. hra
 5. lupus, ī, m. vlk
 6. magister, strī, m. učiteľ
 7. mundus, ī, m. svet
 8. mūrus, ī, m. múr, hradba
 9. numerus, ī, m. počet
 10. populus, ī, m. národ
 11. puer, puerī, m. chlapec
 12. rīvus, ī, m. potok, jarček
 13. servus, ī, m. sluha
 14. socius, ī, m. spojenec, druh
 15. ursus, ī, m. medveď
 16. ventus, ī, m. vietor
 17. vīcīnus, ī, m. sused
 18. vīcus, ī, m. dedina, ves
 19. vir, virī, m. muž
 1. Dānuvius, iī, m. Dunaj
 2. Nīlus, ī, m. Níl
 3. Posonium, iī, m. Bratislava

Neutrum

 1. imperium, iī, n. impérium, ríša
 2. incendium, ī, n. požiar
 3. initium, ī, n. počiatok, začiatok
 4. membrum, ī, n. úd, končatina
 5. negotium, iī, n. úd, zamestnanie, povolanie
 6. officium, iī, n. povinnosť
 7. oppidum, ī, n. mesto
 8. perīculum, ī, n. nebezpečenstvo
 9. pīlum, ī, n. kopija (na hádzanie), oštep
 10. pōmum, ī, n. jablko
 11. praeceptum, ī, n. mučenie, predpis
 12. praemium, ī, n. odmena
 13. praesidium, iī, n. ochrana
 14. pretium, iī, n. cena
 15. proelium, iī, n. boj, bitka
 16. saxum, ī, n. skala, kameň
 17. scūtum, ī, n. štít
 18. sīgnum, ī, n. znamenie, odznak, zástava, prápor
 19. tēlum, ī, n. túžba, zbraň, zbroj, strela
 20. templum, ī, n. kostol
 21. theātrum, ī, n. divadlo
 22. tormentum, ī, n. hádzací stroj
 23. vallum, ī, n. val, násyp

 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.