Slovenské deti v podpriemere

Dlhé roky sme sa čičíkali, aké je naše školstvo vymakané a smiali sa na hlúpych amerických deťoch. Nedávno robili 15-ročné deti po celom svete rovnaké testy na porovnanie úrovne vedomostí. Slovenské deti skončili pod priemerom najvyspelejších krajín OECD, pričom sa oproti poslednéme testovaniu ešte zhoršili vo všetkých meraných ukazovateľoch.

Slovenský minister školstva Dušan Čaplovič predpokladá, že v budúcnosti bude ešte horšie.

Dali sme nášmu 7-ročnému synovi vyriešiť 6 vzorových úloh z matematickej, prírodovodnej a čitateľskej gramotnosti. Vyriešil všetky úlohy bez problému. Momentálne sa učí doma podľa individuálneho štúdijného plánu.